Nieuw sinds 2022: verstrengd S-peil en renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen
15.03.2022

Nieuw sinds 2022: verstrengd S-peil en renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen

Sinds dit jaar zijn er aantal nieuwe regels van kracht in vastgoedland. Zo werd het S-peil verstrengd en gelden er vijf nieuwe verplichtingen als je een niet-residentieel gebouw wenst te verkopen. Wij zoomen dieper in op deze nieuwe verplichtingen en leggen helder uit wat ze voor jou zullen betekenen.

 • S-peil van S31 naar S28

  Laat ons beginnen bij het begin: wat betekent dat weer, dat S-peil? Het S-peil is een score die de energie-efficiëntie van de gebouwschil van je woning of appartement uitdrukt. Deze geldt per wooneenheid en is dus enkel van toepassing op jouw huis of appartement afzonderlijk. Tot 1 januari van dit jaar mocht die S31 bedragen, nu mag je score niet hoger dan S28 liggen.

 • Alternatieve verlaging van het E-peil

  Wie voorlopig nog een te hoog S-peil heeft, zal bijkomende kosten moeten maken om aan deze verstrenging te voldoen. Wil je deze extra kosten via een omweggetje omzeilen, dan kan je het te hoge S-peil compenseren met een lager E-peil. Dit E-peil drukt de globale energieprestatie van je woning uit. Bijkomende voorwaarden aan deze werkwijze zijn dan wel dat je je bouwaanvraag dit jaar indiende, dat het S-peil nog steeds niet hoger ligt dan S31 en dat het E-peil maximaal E25 bedraagt. Dien je je bouwaanvraag pas in 2023 in, dan kan je een te hoog S-peil compenseren als het E-peil niet hoger dan E20 ligt. Natuurlijk moet je nog steeds voldoen aan een minimumaandeel hernieuwbare energie. Hiervoor mag je geen gebruikmaken van de E-peilcompensatie van 10%.

 • Nieuwe renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen

  Als je niet-residentieel vastgoed koopt, zal je binnen de vijf jaar na overdracht aan vijf nieuwe verplichtingen moeten voldoen.

  • Kleine niet-residentiële gebouwen (met een bruikbare vloeroppervlakte van maximaal 500 m²) zullen energielabel C of beter moeten behalen. Grote niet-residentiële gebouwen zullen vanaf 2023 aan een minimaal aandeel van 5% aan hernieuwbare energie moeten voorzien. Deze regel is enkel van toepassing als het volledige gebouw verkocht wordt.

  • Voldoet je dakisolatie niet aan de minimale R-waarde van 0,75 W/m²K, dan moet er een nieuwe dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K geplaatst worden.

  • Heb je geen dubbele beglazing, dan moet je enkel glas vervangen worden door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.

  • Centrale opwekkers voor ruimteverwarming ouder dan 15 jaar moeten sinds begin 2022 vervangen worden, behalve als de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien mag je een oude stookolieketel niet meer vervangen door een nieuwe als er in jouw straat een aardgasnet aanwezig is.

  • Koelinstallaties ouder dan 15 jaar die gebruikmaken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of met een GWP-waarde van 2500 of hoger, zal je moeten vervangen door koelinstallaties die geen schadelijke koelmiddelen nodig hebben om te kunnen functioneren.
 • Wil je graag meer informatie over de nieuwe regelgeving in immoland? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Bouwen we samen aan jouw woondroom?