EPC en EPB: de belangrijkste verschillen
27.09.2021

EPC en EPB: de belangrijkste verschillen

Energie vormt tegenwoordig een belangrijk thema binnen de bouwsector. Heb je verkoop- of verbouwplannen? Dan kwam je de termen EPC en EPB allicht al eens tegen. Hoewel ze op elkaar lijken, betekenen ze elk iets anders. We sommen de grootste verschillen graag even op zodat je ze voorgoed uit elkaar kan houden!

 • EPC: een verslag over de energiezuinigheid van je woning

  Met het EPC of Energieprestatiecertificaat zal je net iets eerder in aanraking komen. Je hebt het namelijk nodig wanneer je een woning wil verhuren of verkopen en moet het ook kunnen inkijken wanneer je zelf een woning wil huren of aankopen. In dit document worden alle factoren opgenomen die bepalen hoe energiezuinig een woning is. Zo omvat het informatie over de isolatietoestand, aanwezige verwarmingsinstallaties en installaties op zonne-energie.

  Sinds 2019 staat er op EPC's een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Daarnaast toont het EPC een energiescore, die het gemiddelde energieverbruik per jaar en per vierkante meter vloeroppervlakte (kWh/m² jaar) aangeeft.

  Wanneer heb je een EPC nodig?

  Elke verkoper of verhuurder is verplicht om de energieprestatie van de woning die hij verkoopt of verhuurt te vermelden in advertenties, hetzij met de energiescore, hetzij met het EPC-label. Bij de verkoop van je woning bezorg je het originele EPC aan de koper, bij verhuur volstaat een kopie die bij de huurovereenkomst gevoegd wordt.

  Een EPC dient elke tien jaar vernieuwd te worden. Vanaf 2022 zullen echter enkel nog recente EPC's geldig zijn bij verkoop: certificaten die vanaf dan gebruikt worden, moeten opgemaakt zijn na 1 januari 2019. Bij woningverhuur blijft een energieprestatiecertificaat van voor 2019 wel geldig.

  Wie berekent het EPC?

  De EPC-waarde van jouw woning kan je niet zelf berekenen. Enkel een erkende energiedeskundige type A is hiervoor bevoegd. Gedurende een halve dag zal de deskundige de nodige vaststellingen doen. Op basis van de voorzieningen op het vlak van isolatie, ramen en deuren, verwarming, ventilatie enzovoort, maar ook met het bouwjaar en het type woning in het achterhoofd, zal hij/zij een verslag opmaken en de woning een score toekennen. De kost voor een EPC wordt berekend volgens de woningoppervlakte in vierkante meters. Wie klein woont, betaalt dus minder. De prijzen variëren tussen de 90 en 200 euro.

 • EPB: de geldende eisen bij nieuwbouw en renovatie

  Nu je weet waarvoor EPC staat, laten we EPB even onder de loep nemen! Wanneer je bouwt of verbouwt in Vlaanderen, moet je aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd, waarbij EPB voor Energieprestatie en Binnenklimaat staat. Om de zoveel jaar worden de EPB-eisen verstrengd zodat sinds 2021 alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' gebouwd worden.

  De geldende EPB-eisen hangen af van:

  • de bestemming van het gebouw (residentieel, commercieel, utileitsbouw...)
  • de aard van de werken (nieuwbouw of renovatie)
  • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

  Zo geldt bij nieuwbouw de EPB-eis voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Verder kunnen er eisen zijn naar thermische isolatie, ventilatie, technische installaties en hernieuwbare energie. Als jouw verbouwpartner maakt Tradibo je uiteraard graag wegwijs in de energieprestatieregelgeving en volgt ons team de EPB-aangifte voor jouw project op.

  Wanneer moet je een EPB-aangifte doen?

  Vóór de start van de werken moet je een EPB-verslaggever aanstellen. Dat kan een architect of ingenieur zijn, die tijdens het bouwproces zal opvolgen en rapporteren of er aan de energienormen voldaan wordt. Vooraf maakt hij/zij al een eerste berekening om te controleren of het bouwproject de vooropgestelde eisen zal vervullen. Sinds 2016 is ook een ventilatieverslaggever verplicht, al kan je hiervoor perfect dezelfde persoon inschakelen.

  Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen... om die uiteindelijk in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap. Als bouwheer ontvang je daarvan een ondertekende kopie. Bij nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' bezorgt de verslaggever je eveneens het Energieprestatiecertificaat van je woning.


  Kunnen wij je helpen bij de bouw of renovatie van jouw woning? Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking!

Samen het bouwavontuur aangaan?