Algemene aanneming & bouwcoördinatie

U wenst niet als moderator, scheidsrechter of bemiddelaar op te treden tussen verschillende aannemers maar kent slechts 1 verantwoordelijke hoofdaannemer met één prijs, één uitvoeringstermijn, en één veiligheidsplan?
U heeft te weinig tijd om op zoek te gaan naar aannemers voor de realisaties van een 14 –tal verschillende bouwfacetten binnen Uw project?
U heeft te weinig tijd om die 14-tal aannemers ook op tijd op en van de werf te krijgen?
Uw budget laat een continue werfopvolging en toezicht gewoon niet toe?

Als algemene aannemer staan wij, samen met onze onderaannemers, in voor de realisatie van Uw totaalproject en dit binnen een welbepaalde tijd en prijs.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op !

Contact / Offerteaanvraag 050 34 04 94